محصولات نورپردازی و روشنایی فضای داخلی
محصولات روشنایی و نورپردازی فضای خارجی
تجهیزات جانبی روشنایی و نورپردازی

محصولات روشنایی و نورپردازی

محصولات روشنایی و نورپردازی گروه مهندسی طراحی نورپردازی شامل محصولات روشنایی فضای داخلی، فضای خارجی و تجهیزات جانبی می باشد. تمامی محصولات براساس آخرین استانداردهای به روز حوزه‌ی نورپردازی و روشنایی طراحی و انتخاب شده‌ اند. همه ی محصولات ضمانت ۲ تا ۳ ساله ی گروه مهندسی طراحی نورپردازی را داشته و در هر بخش از بهترین تامین کننده های صنعت روشنایی و نورپردازی برای تولید و تامین محصولات استفاده شده است. سابقه ی چندین ساله ی این محصولات و استفاده از آنها در پروژه های شاخص و معتبر نشان دهنده ی اطمینان بالای کارفرمایان و مشتریان به محصولات تامین شده می باشد.