طراحی نورپردازی

نقش نورپردازی به عنوان المان تاثیر گذار در فضاهای مختلف برای همه‌ی افراد روشن است. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که آیا با توجه به تفاوت فضاهای مختلف از نظر کاربری، فرم معماری، ملاحظات فنی و … می‌توان برای همه به شکل یکسان و به صورت کلیشه‌ای طراحی نورپردازی انجام داد؟!

در پاسخ به این پرسش باید عنوان کنیم امروزه در همه‌ی پروژه‌های شاخص طراحی نورپردازی براساس شرایط منحصر به فرد آن پروژه در نظر گرفته می‌شود. لذا نیاز به دسته بندی فضاها امری ضروری به نظر می رسد، بنابراین فضاهای مختلف را به تفکیک مورد بررسی قرارداده‌ایم.

نورپردازی معماری | نور در معماری | معماری نور

نورپردازی معماری

طراحی نورپردازی، شامل فضاها وساختمان ها می شود. فرم و ساختار هر کدام از آنها نمایانگر دوره تاریخی، فضای فرهنگی و به نوعی بیان کننده ایدئولوژی و شخصیت معمار آن می باشد. این ترکیب از نشانه ها و معانی می تواند در جنبه های مختلف تحت تاثیر نور طبیعی در روز و در طول شب به لطف استفاده از متخصص نور قرار گیرد. که به آن نورپردازی معماری می گوییم.

هدف از نورپردازی معماری استفاده از نور برای تاکید بر ویژگی های مهم ساختمان وحمایت از ارزش های تاریخی، هنری و اجتماعی آن می باشد.

مکان ها و موقعیت های مختلف در نورپردازی معماری به گونه ای به کار گرفته می شود که ایجاد شرایط امن برای مردم در نظر گرفته شود و شرایطی را به منظور ایجاد تصویری بهتر از شهر برای شهروندان و گردشگران فراهم سازد.

نورپردازی در مراکز فرهنگی و هنری

یکی از بخش هایی که نیازمند تعهد در نورپردازی است، نورپردازی موزه ها و گالری های هنری یا به طور کلی فضاهایی است که روشنایی برای نمایش اثر هنری به کار می رود. مانند موزه ها، گالری ها و حتی اماکن مذهبی و ساختمان های تاریخی است.

هدف اصلی در این بخش، نمایش بهتر اثر هنری در حین حفاظت آن در مقابل نور تابیده شده به اثر هنری از جمله نورهای مضر مانند اشعه ماورابنفش و مادون سرخ و… است.

نورپردازی موزه | نورپردازی گالری | نورپردازی هنری | نورپردازی
نورپردازی اداری | نورپردازی آموزشی | نور در محیط اداری

نورپردازی در اماکن آموزشی و اداری

برای طراحی سیستم روشنایی در اماکن آموزشی و اداری از اصول ارگونومی بر اساس معیارها استفاده می شود زیرا مانند مبلمان و شکل فضا، نور نیز نقش مهمی را در تضمین راحتی کارمندان و کیفیت کار آنها ایفا می کند.

استفاده از سیستم روشنایی مناسب در اینگونه فضاها بستگی به اندازه و نوع کابردی آن  محیط خواهد داشت. هدف اصلی تضمین راحتی بصری با سطح نور کافی، روشنایی متعادل و عدم وجود تابش خیره کننده نور خواهد بود.

استفاده از سیستم روشنایی هوشمند که بر اساس میزان روشنایی روز خود را منطبق کند به کاهش مصرف انرژی کمک بسیاری خواهد کرد.

نورپردازی در مراکز خرید

در بخش روشنایی برای مراکز خرید و فضاهای تجاری هدف تامین روشنایی به منظور فروش کالا در بهترین حالت از نظر ظاهری نیست. بلکه ایجاد یک محیط که در آن افراد بتوانند به راحتی انتخاب خود را انجام دهند. تنوع زیادی از کالاها برای فروش توسط صنایع ضرورت استفاده از راه حل های فنی متنوع و انعطاف پذیر در اینگونه فضا ها را به وجود می آورد.

توجه به میزان مصرف انرژی و بهینه کردن سیستم های روشنایی از نکات مورد توجه در این بخش است.

نورپردازی این بخش شامل پاساژها، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و … است.

در اینگونه فضاها در نظر گرفتن بهره نوری و طول عمر لامپ های استفاده شده دارای اهمیت زیادی می باشد.

نورپردازی فروشگاه | نورپردازی تجاری | نورپردازی مرکز خرید | نورپردازی اداری تجاری
نورپردازی مسکونی | نورپردازی منزل | نورمخفی | چراغ سقفی

نورپردازی در فضای مسکونی

خانه یک جهان از روابط خانواده با یکدیگر و با دیگران و احاطه شده توسط اشیا و مبلمان می باشد. در عین حال خانه مکانی برای روابط اجتماعی و ملاقات با دوستان و آشنایان ما می باشد.پس در یک پروژه طراحی روشنایی برای آن توجه به همه ی این موارد دارای اهمیت می باشد. استفاده از روشنایی مناسب در فضاهای داخلی و خارجی آن موجب استفاده بهینه از فضاهای مختلف بنا به کاربری گوناگون آنها خواهد شد.

در این بخش نیز همانند تمامی موارد نورپردازی تعریف فضاهای مشخص و کاربری هر یک از آنها شروع طراحی را رقم می زند.

نورپردازی و روشنایی در معابر و فضای سبز:

 هدف از نورپردازی فضاهای سبز ایجاد جذابیت برای افراد به منظور حضور در محیط، ایجاد فضایی مناسب برای گپ و گفت و استفاده از زیبایی آن در شب هنگام می باشد.

استفاده از سیستم روشنایی که توجه به عدم وجود خیرگی دارد و ایجاد محیط گرم و دوستانه می کند، ما را در رسیدن به این هدف کمک می کند.

در طراحی و اجرای فضاهای سبز و معابر عمومی غالبا موارد زیر مد نظر قرار می گیرد:

  1. مشخص نمودن فضاهای مختلف و کاربری آنها جهت تامین روشنایی مناسب آن

۲٫ تعریف سناریوی جامع نورپردازی به این معنی که ایده کلی نورپردازی مشخص گردد.

نورپردازی درختان | نورپردازی فضای سبز | نورپردازی محوظه
نورپردازی شهری | نورپردازی معابر | نورپردازی خیابان

نورپردازی شهری

پیچیدگی عناصر شهری مانند جاده ها، ساختمان ها، مناطق تاریخی، پارک ها و … باعث ایجاد رویکرد ساختار یافته ای تحت عنوان طرح جامع شهری می شود. مکان ها و موقعیت های مختلف در پروژه های نورپردازی شهری به گونه ای به کار گرفته می شود که ارزش آنها برای شهروندان و گردشگران مورد تاکید قرار گیرد. توجه به المان های مختلف سیستم روشنایی مانند بهره وری بهینه و … کاهش بزرگی را در مصرف انرژی ایجاد خواهد کرد که در این بخش با توجه به وسعت محدوده آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود.