منحنی کرایهوف

منحنی کرایهوف در واقع یک ناحیه از سطح روشنایی و درجه حرارت رنگ را مشخص می کند، که به منظور راحتی و آرامش افراد از آن بهره می بریم.

این منحنی بر اساس روابط علم فیزیک و روانشناسی توسط فیزیکدان هلندی آندرس کرایهوف گردآوری شده است.

در این منحنی دو بخش وجود دارد بخشی اول  شرایط طبیعی که تامین کننده آرامش افراد می باشد و دیگری شرایط غیرطبیعی که آرامش افراد را تضمین نمی کند.

برای مثال نور طبیعی روز دمای رنگ ۶۵۰۰ k دارد و سطح روشنایی آن در حدود ۱۰۴-۱۰۵ Lux  می باشد، این ترکیب از سطح روشنایی و دمای رنگ مشخص نور طبیعی را پدید آورده است.

یا برای روشنایی یک دفتر کار که به سطح روشنایی برابر ۴۰۰ Lux   نیاز می باشد دمای رنگی بین ۳۰۰۰-۶۰۰۰ K مناسب خواهد بود، و برای روشنایی معمولی در خانه که به   ۷۵ Lux نیاز می باشد، در نظر گرفتن دمای رنگی برابر  ۲۴۰۰-۲۷۰۰ K بسیار مناسب است.

از اینرو در نظر گرفتن دمای رنگ مناسب بر اساس سطح روشنایی مختلفی که برای هر فضا با توجه به کاربری آن در نظر می گیریم، در تامین آرامش و راحتی افراد بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

منحنی کرایهف

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Leave a comment