آسیب های نورپردازی بر اشیا با ارزش موزه ها

آسیب های نورپردازی بر اشیا با ارزش موزه ها نورپردازی موزه‌ها و گالری‌ها براساس استانداردها و تکنیک های نورپردازی مدرن مستلزم رعایت اصول مشخصی است. در این مقاله که در سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران انتشار یافت به بررسی این اصول خواهیم پرداخت.   بررسی آسیب های نورپردازی بر اشیا با ارزش … ادامه خواندن آسیب های نورپردازی بر اشیا با ارزش موزه ها