پروژه‌های نورپردازی و روشنایی گروه روشنایی نور و هنر


علم نورپردازی و روشنایی تخصصی مبتنی بر مهندسی است، که نیازمند داشتن تخصص در حوزه‌های مختلفی از جمله مهندسی برق، مهندسی معماری و … است. هدف ما استفاده از تمام دانش مورد نیاز در هر پروژه نورپردازی است. نورپردازی پروژه‌های شاخص به هیچ وجه کار انفرادی نیست، و نیازمند گروهی تخصصی و با تجربه‌ی کافی است.

کارفرمایان و مشتریان ما اغلب مهندسین مشاور پروژه‌ها، مهندسین برق، مهندسین معماری و افرادی هستند که اهمیت مهندسی نورپردازی و روشنایی در پروژه‌ها را به خوبی می دانند و مشاوره‌ی نورپردازی را بخش تاثیر گذار پروژه‌ی خود می دانند.

ترکیبی از مهندسین با تجربه و مهندسین جوان، خلاق و با انگیزه باعث شده است تا هر پروژه‌ی را چالشی جدید بدانیم و تمام دانش خود را برای خلق ایده‌های جدید به کار بگیریم.

طراحی | تامین تجهیزات | اجرا

طراحی | محاسبات | طراحی سیستم امنیتی

طراحی نورپردازی | محاسبات روشنایی