طراحی نورپردازی

نورپردازی در مراکز فرهنگی و هنری

نورپردازی در مراکز فرهنگی و هنری

یکی از بخش هایی که نیازمند تعهد در نورپردازی است، نورپردازی موزه ها و گالری های هنری یا به طور کلی فضاهایی است که روشنایی برای نمایش اثر هنری به کار می رود. مانند موزه ها، گالری ها و حتی اماکن مذهبی و ساختمان های تاریخی است.

هدف اصلی در این بخش، نمایش بهتر اثر هنری در حین حفاظت آن در مقابل نور تابیده شده به اثر هنری از جمله نورهای مضر مانند اشعه ماورابنفش و مادون سرخ و… است.

نورپردازی در موزه ها و گالری ها

شامل بخش های گوناگونی می باشد که در نهایت هدف آن جلب نظر بازدید کنندگان و ایجاد حسی برای بیشتر ماندن در در محیط است. نورپردازی در این مکان ها باید به گونه ای باشد که حس دعوت کنندگی و هدایت افراد درمسیرهای مشخصی را ایجاد می کند.

در موزه ها و گالری ها همواره با دو بخش از اجسام و اشیا روبرو هستیم که شامل اجسام دو بعدی وسه بعدی می باشند و هر کدام با توجه به فیزیک و نوع آنها تکنیک های نورپردازی جداگانه ای را طلب می کنند.

در اجسام سه بعدی مواردی نظیر تعادل بین سایه و روشنی، تفکیک جسم با دیوار پشت آن از طریق ایجاد سایه، نورپردازی متمرکز از زوایای مختلف که در نهایت به درک سه بعدی آن جسم کمک می کند، مد نظر قرار می گیرد.

در اجسام در بعدی ( به طور مثال تابلوهای هنری) توجه به نورپردازی مناسب برای پرهیز از خیرگی و ایجاد زاویه تابش مناسب نور برای نمایش بافت اثر مهم می باشد. و ایجاد کنتراست بین زمینه اثر و دیوار پشت آن ضروری می باشد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]