پروژه‌های نورپردازی و روشنایی

نورپردازی سالن کنفرانس محک

شرح پروژه:

روشنایی سالن کنفرانس و جشن های بیمارستان محک برای استفاده به عنوان گالری و سالن اجتماعات و برگزاری خیریه ها

خدمات انجام شده برای پروژه: در این پروژه با توجه به در دسترس نبودن نقشه های فضای مورد نظر، تیم طراحی کار خود را با تهیه ی ازبیلت ( نقشه های سازه ای که از وضعیت موجود و اجرا شده سازه برداشت می شود ) و ایجاد فایل های اتوکد مورد استفاده برای شبیه سازی از سالن شروع کرد.

با توجه به کاربری دوگانه ای که برای فضا طبق درخواست کارفرما مورد نیاز پروژه بود، تیم طراح نورپردازی و روشنایی براین اساس سناریوی خود را در نظر گرفت. کاربری های درنظر گرفته برای سالن نخست تامین نور مورد نیاز برای کنفرانس ها و جشن هایی بود که در سالن برگزار می شدند و دیگری تامین نورپردازی تاکیدی برای استفاده از فضا به عنوان گالری نقاشی و اشیا مدنظر کارفرما بود. سناریوی تیم طراح، در نظر گرفتن دو نوع سیستم نورپردازی به عنوان تامین کننده ی نورکلی فضا برای فضا بود، ابتدا سیستم روشنایی که با استفاده از چراغ هایی با توان الکتریکی ۵۵ وات سقفی فلوئورسنتی که در سقف کاذب نصب می شدند به در حالت بهره برداری از سالن به عنوان سالن اجتماعات و برگزاری خیریه ها مورد استفاده قرار می گرفتند و مورد بعدی استفاده از چراغ های سقفی با توان الکتریکی ۱۵ وات برای هنگامی که کاربری سالن به گالری نقاشی یا اشیا تغییر می کند.

کاربری بعدی سالن استفاده به عنوان گالری بود که با توجه به نظر کارفرما ستون هایی که در وسط سالن قرار داشتند و برخی از دیوارهای جانبی برای این منظور در نظر گرفته شدند.

بخش های انتخابی برای قرارگیری تابلوهای نقاشی استفاده از راهکارهای روشنایی مرسوم را برای تامین نور تاکیدی تابلوها ممکن نمی ساخت و منجر به آن شد تا تیم طراح نورپردازی از راهکاری متناسب با شرایط موجود بهره ببرد که استفاده از چراغ های توکار با توان های الکتریکی ۸ و ۱۲ وات با قابلیت تنظیم زاویه چراغ به منظور تاکید بر تابلوهای نقاشی بود. تمام سناریوهای در نظر گرفته شده براساس استانداردهای روشنایی در نرم افزارهای تخصصی شبیه سازی شدند تا تمام نیازهای پروژه تامین گردند

نام پروژه

روشنایی سالن کنفرانس و جشن های بیمارستان محک

موضوع پروژه

طراحی نورپردازی | محاسبات روشنایی

موقعیت جغرافیایی

تهران، بام محک

کارفرما

بیمارستان محک

دسته بندی :

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]