طراحی نورپردازی

نورپردازی در مراکز خرید

نورپردازی در مراکز خرید 

در بخش روشنایی برای مراکز خرید و فضاهای تجاری هدف تامین روشنایی به منظور فروش کالا در بهترین حالت از نظر ظاهری نیست. بلکه ایجاد یک محیط که در آن افراد بتوانند به راحتی انتخاب خود را انجام دهند. تنوع زیادی از کالاها برای فروش توسط صنایع ضرورت استفاده از راه حل های فنی متنوع و انعطاف پذیر در اینگونه فضا ها را به وجود می آورد.

طراحی نورپردازی در مراکز خرید

توجه به میزان مصرف انرژی و بهینه کردن سیستم های روشنایی از نکات مورد توجه در این بخش است.

نورپردازی این بخش شامل پاساژها، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و … است.

در اینگونه فضاها در نظر گرفتن بهره نوری و طول عمر لامپ های استفاده شده دارای اهمیت زیادی می باشد.

بحث پیرامون نوع فضای تجاری این امکان را فراهم می سازد تا با توجه به آن روشنایی عمومی و موضعی مناسبی طراحی و اجرا شود.

استفاده از لامپ هایی با بهره نوری پایین تر در مواردی که مدت زمان استفاده طولانی است برای کاهش مصرف انرژی همواره در نظر گرفته می شود.

نکته اساسی و مهم در بحث طراحی روشنایی پاساژها آن است که نور تامین شده برای راهروهای اصلی بر نور فروشگاه ها غالب نباشد.

برای سوپرمارکت ها نیز یکنواختی نور بسیار حائز اهمیت می باشد که طراحی سیستم روشنایی بر اساس آن انجام می گیرد.

در نهایت برای کاهش میزان مصرف انرژی سیستم های روشنایی مراکز تجاری، طراحی سقف و استفاده از روشنایی روز و سیستم هوشمند روشنایی به طور همزمان بسیار مناسب خواهند بود.

[تعداد: 1    میانگین: 4/5]