طراحی نورپردازی

نورپردازی مسکونی

نورپردازی در فضای مسکونی

خانه یک جهان از روابط خانواده با یکدیگر و با دیگران و احاطه شده توسط اشیا و مبلمان می باشد. در عین حال خانه مکانی برای روابط اجتماعی و ملاقات با دوستان و آشنایان ما می باشد.پس در یک پروژه طراحی روشنایی برای آن توجه به همه ی این موارد دارای اهمیت می باشد. استفاده از روشنایی مناسب در فضاهای داخلی و خارجی آن موجب استفاده بهینه از فضاهای مختلف بنا به کاربری گوناگون آنها خواهد شد.

طراحی نورپردازی مسکونی

در این بخش نیز همانند تمامی موارد نورپردازی تعریف فضاهای مشخص و کاربری هر یک از آنها شروع طراحی را رقم می زند.

با توجه به اینکه همیشه خانه جایی برای استراحت و تبادل احساسات و به طور کلی فضایی برای  آرامش افراد بوده است، در نظر گرفتن سیستم روشنایی که تمام موارد فوق را برای افراد به ارمغان آورد بسیار مهم است و مورد توجه طراحان می باشد.

تعریف لایه های مختلف نوری با قابلیت استفاده در زمان های متفاوت به علاوه توانایی استفاده کننده در کم یا زیاد نمودن نور از موارد دیگری است که به آن پرداخته می شود.

به حداقل رساندن خیرگی با استفاده از نورهای غیر مستقیم برای روشنایی عمومی و استفاده از نورهای مستقیم برای تاکید بر المان های دکوراتیو به زیبایی و انتقال حس آرامش و جلوگیری از یکنواختی در فضا کمک بسیار زیاد خواهد کرد.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]