پروژه‌های نورپردازی و روشنایی

پروژه چراغ خطی سازمان راهبردی

  • چراغ های خطی به دلیل آنکه به راحتی می توان آنها را در طول ها و شکل های مختلف به عنوان راهکار روشنایی مدرن استفاده کرد، اغلب مورد توجه کارفرمایان و معماران پروژه ها قرار می گیرند.
  • در پروژه چراغ خطی سازمان راهبردی هم بر همین اساس چراغ های خطی گروه روشنایی نور و هنر مورد توجه معمار و کارفرمای پروژه قرار گرفت. در این پروژه راهکار روشنایی برای دو راهروی اصلی و فرعی و قسمت مدیران براساس چراغ های خطی در نظر گرفته شد.
  • برای راهروی فرعی چراغ های خطی هم به عنوان تامین کننده ی نور اصلی و هم به عنوان المان دکوراتیو در نظر گرفته شده بود، بدین منظور از چراغ خطی مدل L04 به صورت توکار و چراغ خطی مدل L06 به صورت روکار استفاده شده است. شار نوری تامین شده برای چراغ ها براساس سطح روشنایی مورد نیاز برای فضای مورد بحث در هر متر ۳۴۰۰ لومن است. شدت نور در نظر گرفته شده به طور کامل راهروی جانبی را روشن کرده است. رنگ نور در نظر گرفته شده براساس معماری فضا ۶۰۰۰ کلوین انتخاب شده است، تا بیشترین هماهنگی با معماری را ایجاد کند.

 

پروژه چراغ خطی سازمان راهبردی | پروژه نورپردازی | چراغ خطی | نورخطی | چراغ های خطی | چراغ خطی توکار | چراغ خطی روکار | چراغ خطی آویز

  • برای تامین روشنایی راهروی اصلی با توجه به نوع معماری اکسپوز آن چراغ خطی مدل L06 در نظر گرفته شد. در این قسمت چراغ های خطی هم تامین کننده ی روشنایی مورد نیاز و استاندارد برای راهرو هستند هم به نوعی حس هدایت به سالن اصلی را تداعی می کنند. چراغ های خطی در این بخش هم براساس هر متر طول ۳۴۰۰ لومن و رنگ نور ۶۰۰۰ کلوین انتخاب شدند تا هم استانداردهای روشنایی تامین بشوند هم بیشترین هماهنگی با معماری را به وجود آورند.

پروژه چراغ خطی سازمان راهبردی | پروژه نورپردازی | چراغ خطی | نورخطی | چراغ های خطی | چراغ خطی توکار | چراغ خطی روکار | چراغ خطی آویز

 

 

  • برای تامین سطح نور مورد نیاز در قسمت مدیران سالن نیز از چراغ خطی مدل L04 در سقف کاذب کناف استفاده شده است. براساس استاندارد های مورد نیاز چراغ های خطی این بخش با رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین و شدت روشنایی ۳۴۰۰ لومن در هر متر انتخاب شده اند. سیستم روشنایی این بخش به دلیل نیاز پروژه به صورت دیمیبل ( قابلیت کم و زیاد شدن شدت نور ) اجرا شده است. این موضوع باعث می شوند در موقعیت های مختلف براساس نیاز بتوان سطح روشنایی مورد نیاز را تغییر داد.

پروژه چراغ خطی سازمان راهبردی | پروژه نورپردازی | چراغ خطی | نورخطی | چراغ های خطی | چراغ خطی توکار | چراغ خطی روکار | چراغ خطی آویز

نام پروژه

پروژه چراغ خطی سازمان راهبردی

موضوع پروژه

طراحی نورپردازی | تامین تجهیزات  | اجرای پروژه نورپردازی

موقعیت جغرافیایی

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی

کارفرما

سازمان راهبردی ریاست جمهوری

دسته بندی :

[تعداد: 2    میانگین: 5/5]