طراحی نورپردازی

نورپردازی آموزشی و اداری

نورپردازی در اماکن آموزشی و اداری

برای طراحی سیستم روشنایی در اماکن آموزشی و اداری از اصول ارگونومی بر اساس معیارها استفاده می شود زیرا مانند مبلمان و شکل فضا، نور نیز نقش مهمی را در تضمین راحتی کارمندان و کیفیت کار آنها ایفا می کند.

استفاده از سیستم روشنایی مناسب در اینگونه فضاها بستگی به اندازه و نوع کابردی آن  محیط خواهد داشت. هدف اصلی تضمین راحتی بصری با سطح نور کافی، روشنایی متعادل و عدم وجود تابش خیره کننده نور خواهد بود.

استفاده از سیستم روشنایی هوشمند که بر اساس میزان روشنایی روز خود را منطبق کند به کاهش مصرف انرژی کمک بسیاری خواهد کرد.

نکات کاربردی در نورپردازی آموزشی و اداری

نکته اصلی در این روشنایی اماکن آموزشی و اداری تامین روشنایی استاندارد مدنظر می باشد که روشنایی کافی و تامین مناسب آن باعث بالا رفتن کارایی افراد و به تبع آن افزایش راندمان کاری می گردد.

توجه به المان های تکنیکی مانند RF (Reflection Factor) در رنگ کف، سقف و دیوارها و انتخاب مناسب لامپ، چراغ و در نظر گرفتن منحنی های LDC  ، متقارن و نا متقارن بودن زاویه تابش و جانمایی چراغ ها بنا به شرایط و استانداردها ما را در ایجاد فضایی با روشنایی مناسب یاری می نماید.

همواره سعی بر آن است که خیرگی در اینگونه فضاها از بین برود که استفاده از روشنایی مناسب به صورت Direct  و unDirect برای رسیدن به اهداف ذکر شده ما را کمک می کنند.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]