چرا معیار TM-30 از معیار ضریب نمود رنگ نور CRI بهتر است؟

 

هنگام انتخاب منابع ال ای دی اطمینان حاصل کردن از میزان ضریب نمود رنگ برای رسیدن به شرایطی مشابه نور روز، از نکات کلیدی است. در این مقاله هدف نشان دادن تفاوت دو معیار سنجش برای پارامتر ضریب نمود رنگ و رسیدن به نتیجه نهایی در این مقایسه است.

 

ضریب نمود رنگ چیست؟

ضریب نمود رنگ در واقع توانایی یک منبع نور برای روشنایی دقیق یک رنگ در مقایسه با یک منبع نور مرجع است. ( به عبارت دیگر اینکه رنگ اشیا تحت تابش یک منبع نور مورد سنجش چه مقدار با منبع نور مرجع تفاوت نمود رنگ دارد. )

 

معیار ضریب نمود رنگ چگونه اندازه‌گیری می شود؟

روش فعلی استفاده از یک پالت رنگی ۸ رنگ ازR1  تا R8 است، که توسط CIE تهیه شده است. اخیرا ۶ رنگ دیگر ( R9-R14 ) نیز به آن اضافه شده است. این معیار تا نهایتا عدد ۱۰۰ اندازه گیری می شود. نتایج سنجش با این معیار به صورت CRI80 ، CRI90 و … مشخص می شوند. ( واضح است هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیکتر باشد به معنای موفقیت بیشتر منبع نور در این تست است.)

نورپردازی ، روشنایی ، ضریب نمود رنگ نور ، CRI ، استانداردهای روشنایی ، استاندارد TM30

مشکل معیار CRI چیست؟

معیار سنجش ضریب رنگ CRI تنها میزان تشابه با مرجع را ارزیابی می‌کند و هیچ اطلاعاتی در مورد میزان اشباع ارائه نمی‌کند، همچنین اندازه‌گیری در این معیار فقط با ۸ رنگ مرجع انجام می‌شود. تولیدکنندگان تجهیزات نورپردازی و تولیدکنندگان لامپ های ال ای دی از ترکیب فسفر استفاده می‌کنند که بالاترین CRI را به‌ وجود آورند اما در واقعیت برای کیفیت رنگ ها، ممکن است به این خواسته نرسیده باشند.

 

آینده‌ی ضریب نمود رنگ

صنعت نورپردازی و روشنایی گام هایی در راستای از بین بردن معیار ضریب نمود رنگ برداشته است زیرا این معیار محدودیت هایی مخصوصا در مورد ال ای دی هایی با رنگ نور سفید دارد.

 

 استاندارد TM30 چیست ؟

استاندارد TM30 یک روش جدید برای سنجش معیار رنگ است،  که توسط انجمن مهندسی روشنایی IES تدوین شده است. این روش دو معیار را معرفی می کند: وفاداری رنگ ( Rf ) ، گام رنگ ( Rg ) .

معیار Rf چیزی شبیه به CRI است اما به جای ۸ رنگ مرجع ۱۰۰ رنگ مرجع دارد. معیار Rg میانگین سطح اشباع نسبت به یک منبع مرجع است. ( این عدد بین ۶۰ تا ۱۴۰ متغیر است )

 

پالت رنگ TM30

نورپردازی ، روشنایی ، ضریب نمود رنگ نور ، CRI ، استانداردهای روشنایی ، استاندارد TM30

گام رنگ

نورپردازی ، روشنایی ، ضریب نمود رنگ نور ، CRI ، استانداردهای روشنایی ، استاندارد TM30

اشباع نشده

نورپردازی ، روشنایی ، ضریب نمود رنگ نور ، CRI ، استانداردهای روشنایی ، استاندارد TM30

اشباع نرمال

نورپردازی ، روشنایی ، ضریب نمود رنگ نور ، CRI ، استانداردهای روشنایی ، استاندارد TM30

اشباع کامل

بردار گرافیکی TM30

نورپردازی ، روشنایی ، ضریب نمود رنگ نور ، CRI ، استانداردهای روشنایی ، استاندارد TM30

نورپردازی ، روشنایی ، ضریب نمود رنگ نور ، CRI ، استانداردهای روشنایی ، استاندارد TM30

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Leave a comment